Khoa Spotlight

Giáo viên College Prep tạo ra không gian học tập đặc biệt xây dựng các kỹ năng và thói quen mở ra thế giới của những ý tưởng và khả năng. Giáo viên tiếp cận việc học như một cơ hội để thực hiện sự hợp tác, kiên nhẫn, sáng tạo và thực hành. Ngoài lớp học, giáo viên là hướng dẫn viên và cố vấn, giúp học sinh điều hướng đến tuổi trưởng thành với mục đích, ý nghĩa và niềm vui. Dưới đây là một số cuộc phỏng vấn gần đây từ tạp chí PrepTimes có các thành viên của đội ngũ giảng viên của chúng tôi.

Former Faculty

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng