Học

Thư viện

Nhiệm vụ của thư viện là hỗ trợ và làm phong phú thêm chương trình giảng dạy của trường, truyền cảm hứng cho tình yêu học tập và đọc sách suốt đời, trao quyền cho học sinh được cung cấp đầy đủ thông tin và các nhà nghiên cứu quan trọng, và để giúp hỗ trợ nhu cầu tổng thể của mỗi và mọi học sinh.
Bộ sưu tập Thư viện Bernhard chứa hơn 11.000 tiêu đề in và nghe nhìn, cũng như hơn 200.000 sách điện tử. Chúng tôi cũng đăng ký 15 cơ sở dữ liệu cấp đại học, một số tạp chí kỹ thuật số và 3 tờ báo trực tuyến.

Danh sách 2 thành viên.

 • Ảnh của Peggie Hamilton

  Cô Peggie Hamilton

  Thư viện
  510-652-0111 x229
 • Ảnh của Amy Breed

  Giống Chó Amy Breed 

  Thủ thư hướng dẫn
  510-652-0111 x 229

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng