hội đồng quản trị

Kevin Katari, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đồng Giám đốc điều hành
Vượt qua Systems, Inc.
Jugdeep Bal
VP, Business Development
Amperity
Yên Châu '97
Giám đốc Tài chính
Sách mật ong
Tom Clifford
Principal,
CliffordMoss
Michelle Cooper
Nhà khoa học, Doanh nhân
Sebastian DiGrande
Xây dựng các tổ chức do Khách hàng và Công nghệ lãnh đạo
Jessica Duran '92
Chief Financial Officer, Chief Compliance Officer
TSG Consumer Partners
Ajay Gupta
Nhà đầu tư thiên thần
Jonathan Harris
Giám đốc điều hành
Morgan Stanley
Adrienne Hogg
Người sáng lập
Tập hợp tại địa phương
Brett Johnson
Giám đốc Tài chính & Giám đốc Tuân thủ
Đối tác tăng trưởng công nghiệp
Adam Messinger
Cố vấn khởi nghiệp
Ông Parvataneni
Bác sĩ điều hành và bác sĩ nhãn khoa nhi khoa
Liane Randolph
Chair
California Air Resources Board
Tim Recker
Giám đốc Đầu tư và Thủ quỹ
Quỹ James Irvine
Alexander Sah năm 92
Bác sĩ
Sah Chỉnh hình Associates, Viện Phục hồi chung
Salim Shelby M.D. 
Bác sĩ 
Tiêu hóa BASS 
Abigail Turin '89
Người sáng lập và Hiệu trưởng
Kallos Turin
Aneema Van Groenou năm 90
Bác sĩ cấp cứu
Kaiser Permanente
Jason Walthall năm '89
Tư vấn độc lập
Sarah Wigglesworth

CỰU OFFICIO

Monique DeVane
Hiệu trưởng nhà trường
Matthew Birnbaum năm 98 
Chủ tịch Hiệp hội cựu sinh viên
Angie Chang
Chủ tịch Hiệp hội phụ huynh
ĐƯỜNG DÂY NÓNG BÁO CÁO ẨN DANH

Là một phần của Chính sách Người tố giác và Không trả đũa của College Prep, các phương pháp báo cáo ẩn danh được liệt kê dưới đây có sẵn cho bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng của chúng tôi, những người muốn tiết lộ mối quan tâm thực sự về bất kỳ nghi ngờ vi phạm luật pháp, quy tắc hoặc quy định nào chi phối Trường mà không cảm thấy sợ bị trả thù.

Điện thoại miễn phí:
Nói tiếng Anh: 833.490.0007
Nói tiếng Tây Ban Nha: 800.216.1288
Trang webngọn hải đăng-services.com/college-prep 
Emailreports@lighthouse...services.com (vui lòng bao gồm tên trường với báo cáo)
Fax: 215.689.3885 (vui lòng bao gồm tên trường với báo cáo)

Trường Dự bị Đại học

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng