Mrunalini Parvataneni, Board Chair
Physician Executive 
Jugdeep Bal
VP, Business Development
Amperity
Yên Châu '97
Giám đốc Tài chính
Sách mật ong
Tom Clifford
Principal,
CliffordMoss
Michelle Cooper
Nhà khoa học, Doanh nhân
Sebastian DiGrande
CEO
PCX Markets
Jessica Duran
Managing Director, CFO
TSG Consumer Partners
Nisa Frank 
Head of School, Prospect Sierra
Ajay Gupta
Venture Investor
Jonathan Harris
Giám đốc điều hành
Morgan Stanley
Matt Langdon
COO, Sketch
Adam Messinger
Cố vấn khởi nghiệp
Liane Randolph
Chair
California Air Resources Board
Tim Recker
Giám đốc Đầu tư và Thủ quỹ
Quỹ James Irvine
Salim Shelby M.D. 
Bác sĩ 
Tiêu hóa BASS 
Michael Sweet ’87
Attorney
Fox Rothschild
Abigail Turin '89
Người sáng lập và Hiệu trưởng
Kallos Turin
Gene Wade
Founder and CEO UniversityNow
Jason Walthall năm '89
Tư vấn độc lập
Sarah Wigglesworth

CỰU OFFICIO

Monique DeVane
Hiệu trưởng nhà trường
Matthew Birnbaum năm 98 
Chủ tịch Hiệp hội cựu sinh viên
Julianne Gable
Chủ tịch Hiệp hội phụ huynh

advisory council

Edmund Griffin ’92, Chair
David Anderman ’87
Georgette Wong Beadnall '87 (Georgette Wong Beadnall '87)
Matthew Birnbaum năm 98
Ed Đen '78
Đánh dấu Cerny '80
Cô Rebecca Harlow '04
Robby Hoàng '03 
Lauren Karp năm 90
Taina Knox '00
Alan Neal '01 (Alan Neal ' 01)
Laura Mahon O'Donnell '04 Laura Mahon O'Donnell '04 Laura Mahon O'Donnell '04
Andre Pech '01
Katie Pickrell '05
Meera Ratnesar năm 97
Lica Tomizuka Sanborn '93
Jeremy Schneider ’03
April Gruber Shalev ’97
Ed Smith-Lewis '03 (Ed Smith-Lewis ' 03) 
Marc Sugiyama năm 84
George Vukasin năm 90
Russell Trẻ '87 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG BÁO CÁO ẨN DANH

Là một phần của Chính sách Người tố giác và Không trả đũa của College Prep, các phương pháp báo cáo ẩn danh được liệt kê dưới đây có sẵn cho bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng của chúng tôi, những người muốn tiết lộ mối quan tâm thực sự về bất kỳ nghi ngờ vi phạm luật pháp, quy tắc hoặc quy định nào chi phối Trường mà không cảm thấy sợ bị trả thù.

Điện thoại miễn phí:
Nói tiếng Anh: 833.490.0007
Nói tiếng Tây Ban Nha: 800.216.1288
Trang webngọn hải đăng-services.com/college-prep 
Emailreports@lighthouse...services.com (vui lòng bao gồm tên trường với báo cáo)
Fax: 215.689.3885 (vui lòng bao gồm tên trường với báo cáo)

Trường Dự bị Đại học

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng