arts

Nghệ thuật tại College Prep là sáng tạo và cân bằng, bồi dưỡng các kết nối giữa các sinh viên từ tất cả các lớp. 
Khoa Nghệ thuật cung cấp một loạt các khóa học trong bốn lĩnh vực: nghệ thuật thị giác, khiêu vũ, kịch nghệ và âm nhạc. Bắt đầu, trình độ trung cấp, và nâng cao của công việc có thể trong mỗi ngành học. Các lớp học cấp nhập cảnh giới thiệu từng hình thức nghệ thuật bằng cách xây dựng các kỹ năng kỹ thuật, hướng dẫn lý thuyết cơ bản và phát triển sự đánh giá cao và phân tích. Các lớp trung cấp và nâng cao giúp sinh viên trau dồi kỹ năng và đi sâu vào các lĩnh vực quan tâm cụ thể.

Các lớp nghệ thuật thị giác và biểu diễn tham gia vào các dự án hợp tác, toàn trường trong suốt cả năm. Chúng bao gồm các buổi biểu diễn cho các buổi tối âm nhạc nghệ thuật và thính phòng, các buổi hòa nhạc mùa thu và mùa xuân, giới thiệu khiêu vũ hàng năm, hợp tác biểu diễn nghệ thuật và khiêu vũ, sản xuất kịch, âm nhạc mùa xuân hai năm một lần và chuyến lưu diễn âm nhạc hai năm một lần.

Sinh viên được yêu cầu phải mất ít nhất bốn học kỳ nghệ thuật tại College Prep, nhưng hầu hết chọn để có nhiều hơn nữa. Cần tham gia ít nhất hai ngành nghệ thuật.

chương trình nghệ thuật chuẩn bị đại học

Nghệ thuật

Danh sách 6 thành viên.

 • Ảnh của Molly Aaronson-Gelb

  Bảo vệ Molly Aaronson-Gelb 98

  Giáo viên kịch
 • Ảnh của Stefani Berger

  Ông Stefani Berger

  Giám đốc Dance
  510-652-0111 x249 510-652-0111 x249
 • Ảnh của Michael Chan

  Michael Trần

  Giáo viên nghệ thuật thị giác / Nhiếp ảnh
 • Ảnh của David Chiorini

  Ông David Chiorini

  Giáo viên nhạc cụ
  510-652-0111 230
 • Ảnh của Tina Harrington

  Cô Tina Harrington

  Giáo viên âm nhạc hợp xướng
  510-652-0111 x230 510-652-0111 x230
 • Ảnh của Mitchell Ost

  Ông Mitchell Ost

  Giáo viên kịch
  510.651.0111 x232

Trường Dự bị Đại học

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng