Bộ sưu tập Video

Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp một cái nhìn thoáng qua về các chương trình cộng đồng và trường học của chúng tôi thông qua các video này. Thưởng thức nhiều nội dung khác nhau, bao gồm giáo viên và sinh viên chia sẻ các phần yêu thích của họ về College Prep, trình diễn lớp học từ nhiều phòng ban và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Life on Campus

From our Head of School

Chương trình Nghệ thuật Dự bị Đại học

Lớp thơ mẫu

Học sinh của bạn như thế nào?

Tham gia rủi ro trong Lớp Lịch sử

Open House Speeches

A typical day

Lớp Lịch sử Mẫu

Về giảng dạy thơ

Phòng nghệ thuật như thế nào?

Khám phá College Prep

Chương trình Khoa học

xLab là gì?

Chương trình Lịch sử

Suy nghĩ như một nhà khoa học

A Typical Math Class

Student Created Videos

What does our Motto mean?

Earth Day 2022

Earth Day 2021

Trường Dự bị Đại học

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng