Bộ sưu tập Video

Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp một cái nhìn thoáng qua về các chương trình cộng đồng và trường học của chúng tôi thông qua các video này. Thưởng thức nhiều nội dung khác nhau, bao gồm giáo viên và sinh viên chia sẻ các phần yêu thích của họ về College Prep, trình diễn lớp học từ nhiều phòng ban và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Chương trình Nghệ thuật Dự bị Đại học

xLab là gì?

Lớp thơ mẫu

Chương trình Lịch sử

Học sinh của bạn như thế nào?

Tham gia rủi ro trong Lớp Lịch sử

Open House Speeches

Lớp Lịch sử Mẫu

Chương trình Khoa học

Về giảng dạy thơ

Phòng nghệ thuật như thế nào?

Suy nghĩ như một nhà khoa học

Khám phá College Prep

A Typical Math Class

Student Created Videos

What does our Motto mean?

Earth Day 2021

Trường Dự bị Đại học

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng