Học phí và lệ phí

Tuition for the 2024-25 school year is $57,600.
The cost of books, a laptop fee, and other incidentals is approximately $1,000 - $1,500 per school year. These fees are billed separately from tuition.
 
Sinh viên mới ghi danh tại College Prep được yêu cầu nộp một khoản tiền gửi tuyển sinh khoảng 11% học phí của năm học tiếp theo. Sinh viên nhập học với hỗ trợ tài chính phải trả một khoản tiền gửi ghi danh của khoảng 11% số dư của họ do sau khi giải thưởng hỗ trợ tài chính của họ được khấu trừ từ học phí đầy đủ. 
 
College Prep hợp tác với FACTS để cung cấp cho các gia đình một sự lựa chọn của ba kế hoạch thanh toán khác nhau để trả số dư học phí do:
 • One Payment Plan: Balance of school’s tuition due in May
 • Three Payment Plan: Balance of school tuition paid over three equal installments in May, August, and November
 • Eight Payment Plan: Balance of school tuition paid over eight equal monthly installments from May through December 
Vì College Prep phải cam kết chi phí giảng viên, nhân viên và cơ sở vật chất cho cả năm, việc ghi danh của sinh viên bắt buộc phụ huynh hoặc người giám hộ phải đóng học phí cả năm bất kể lý do rút lui hoặc sa thải bất cứ lúc nào trong năm học. Bảo hiểm học phí có sẵn và được đề nghị.

Danh sách 1 mặt hàng.

 • Fees to Apply

  The fees to apply to College Prep cover some of the administrative costs of processing applications. Waivers are available for a portion or all of these costs. Please do not let these fees stand in the way of applying! 
  1. College Prep’s application fee is $100 for domestic applicants and $150 for international applicants. The fee is submitted through our application portal. If the application fee is a hardship for your family, please contact the admissions office at admissions@college-prep.org to request a full or partial fee waiver. 
  2. All applicants are required to complete one of three assessment pathways. The fees for these options range from $50 - $255. If these fees are a hardship for your family, please contact the admissions office at admissions@college-prep.org to request a fee waiver.
  3. The financial aid application (optional) costs $60. This is a common application shared by most Bay Area independent schools. You can apply for financial aid to an unlimited number of schools for the single fee. The fee is automatically waived for families who qualify based on their income. If this fee is a hardship and you do not automatically qualify for a waiver, please contact the Financial Aid Office at financialaid@college-prep.org.

Danh sách 3 thành viên.

 • Ảnh của Evie Koh

  Bảo hành Evie Koh 99

  Giám đốc tuyển sinh
  510.420.2323
 • Ảnh của Jonathan Zucker

  Ông Jonathan Zucker

  Giám đốc Hỗ trợ Tài chính/Phó Giám đốc Tuyển sinh
  510.420.2345
 • Photo of Jessica Gutierrez

  Jessica Gutierrez 16

  Assistant Director of Admission
  510.420.2325

BEYOND TUITION: THE COLLEGE PREP ANNUAL FUND

As is the case with most independent schools, tuition and fees do not cover the full cost of educating each student at College Prep. The school relies on voluntary contributions to the College Prep Annual Fund from members of our community to provide critical support for educational initiatives that tuition alone does not cover. These tax-deductible gifts allow all students to benefit from the small classes, robust co-curricular offerings, and individual attention that highlight the College Prep experience. For more information about the College Prep Annual Fund and other ways to support College Prep, please visit college-prep.org/support.

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng