Đại sứ sinh viên

370 sinh viên của College Prep tạo thành một cơ thể sinh viên đa dạng tuyệt vời, với nền tảng độc đáo và sở thích rộng lớn. Cho dù đam mê biến đổi khí hậu, kỹ thuật, viết sáng tạo, thể thao, tranh luận, và nhiều hơn nữa, College Prep là một ngôi nhà cho những người trẻ tuổi với những ý tưởng lớn và cảm giác kết nối với nhau và thế giới rộng lớn hơn.

Dưới đây là hồ sơ của các đại sứ tuyển sinh của chúng tôi. Nhấp vào tên của một học sinh cá nhân để tìm hiểu thêm về họ. Nhấp vào một số trong số họ và bạn sẽ bắt đầu thấy các chủ đề độc lập, xuất sắc, cộng đồng, lòng tốt và các mối quan hệ xuất hiện trong bối cảnh cộng đồng đặc biệt của College Prep.

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng