giving securities

Quà tặng cổ phiếu có thể cung cấp cho bạn những lợi thế tiềm năng về thuế trong khi hỗ trợ sinh viên và giáo viên của College Prep.
Trong khi làm một món quà bằng tiền mặt là cách đơn giản và nhanh nhất để tặng cho nhiều người, College Prep cũng chấp nhận chứng khoán đánh giá cao. Với loại quyên góp này, khoản khấu trừ bạn nhận được có thể lớn hơn nếu bạn bán cổ phần và quyên góp tiền mặt. Khi bạn cung cấp cho chứng khoán đánh giá cao, bạn có thể tránh phải trả thuế lợi nhuận vốn. Nói chuyện với các cố vấn tài chính và thuế của bạn để xem xét tình hình cá nhân của bạn.

Làm thế nào để tặng chứng khoán được đánh giá cao?
Quá trình này rất đơn giản! Cung cấp cho nhà môi giới chứng khoán của bạn tên cổ phiếu và số lượng cổ phiếu bạn muốn đóng góp, cùng với thông tin tài khoản của College Prep. Nhấp vào đây để xem Mẫu quà tặng chứng khoán của trường.

Làm thế nào để một trong những lợi ích?
Một thành viên cộng đồng College Prep muốn quyên góp $5,000 cho Trường. Họ đã mua cổ phiếu với giá 1.000 đô la, mà họ đã nắm giữ trong một năm trở lên và hiện có giá trị 5.000 đô la. Hai ví dụ dưới đây cho thấy những tác động thuế tiềm năng:
Quyên góp tiền mặt
Trường nhận được: $5,000
Chi phí nhà tài trợ: $5,000 + lợi nhuận vốn
Tặng chứng khoán được đánh giá cao
Trường nhận được: $5,000
Chi phí nhà tài trợ: $3,660

Tiết kiệm thuế = $3,340 (20% lợi nhuận vốn liên bang* + Tỷ lệ tăng vốn California**)
Chi phí (sau khi tiết kiệm thuế) =$3,660

* Đối với tiền tiết kiệm thuế tăng vốn, cổ phiếu phải được tổ chức bởi các nhà tài trợ cho ít nhất một năm trước khi đóng góp.
** Giả sử nhà tài trợ nằm trong khung thuế hàng đầu california
Questions?
If you have any questions about College Prep's Annual Fund, please contact Ingrid Ray, Associate Director of Development/Director of Annual Giving: 510.420.2353 or ingrid@college-prep.org.

Trường Dự bị Đại học

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng