endowment

Khoản tài trợ của Trường Dự bị Đại học cung cấp hỗ trợ lâu dài cho ngân sách hoạt động của trường, đảm bảo rằng các thế hệ sinh viên tương lai được hưởng lợi từ nền giáo dục tuyệt vời mà trường cung cấp.
Các quỹ ưu đãi được đầu tư chuyên nghiệp và quản lý để tăng trưởng. Lên đến năm phần trăm thu nhập được sản xuất bởi các quỹ này cung cấp hỗ trợ hàng năm cho giảng viên, hỗ trợ tài chính, các chương trình, và khuôn viên của chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn tất cả những người ủng hộ Tài trợ và đảm bảo rằng College Prep vẫn mạnh mẽ và có liên quan.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn! 

Danh sách 4 mặt hàng.

 • Tài trợ chung

  Hỗ trợ tất cả các khía cạnh của trường chúng tôi bao gồm giảng viên, hỗ trợ tài chính và khuôn viên của chúng tôi.
 • Hỗ trợ tài chính

  College Prep’s financial aid program helps ensure that talented students from a wide range of socio-economic backgrounds can afford to attend College Prep. All financial aid awards are grants that do not need to be repaid.

  The Bartholow Daily Scholarship Fund
  Cung cấp hỗ trợ tài chính cho một học sinh đã thể hiện năng khiếu đặc biệt về toán học và / hoặc khoa học.

  The LeAnn G. Bischoff Memorial Fund
  Provides financial assistance to a student, with a preference of a child who has lost a parent or been in foster care. 
  In memory of LeAnn G. Bischoff, mother of Naomi Asimow '14, Eli Asimow '17, and Jacob Asimow '20

  Quỹ học bổng Tưởng niệm Julia Burke
  Cung cấp hỗ trợ tài chính cho một học sinh, chủ yếu là một người cư trú tại Quận Contra Costa.
  Trong bộ nhớ của Julia Burke '00

  Quỹ học bổng Ben Caraco/Scott MacPherson Stapleton Memorial
  Cung cấp hỗ trợ tài chính cho một sinh viên có nhu cầu. Việc xem xét đầu tiên được trao cho học sinh lên lớp 9 thông qua Chương trình Đối tác.
  Trong bộ nhớ của Ben Caraco '01 và Scott MacPherson Stapleton '01

  Quỹ học bổng Murray Cohen
  Cung cấp hỗ trợ tài chính cho một sinh viên nếu không sẽ không thể tham dự College Prep.
  Để vinh danh Murray Cohen, Hiệu trưởng trường 1999-2011

  Quỹ học bổng James Otis Cole, Jr. Memorial
  Provides financial assistance to a Black or Black-identifying student.
  In memory of James Cole ’82

  Quỹ học bổng EE Ford
  Cung cấp hỗ trợ cho hỗ trợ tài chính.

  Quỹ học bổng Jenks/ Willis
  Cung cấp hỗ trợ cho hỗ trợ tài chính.
  Để vinh danh Mary Harley Jenks và Ruth Willis, những người sáng lập College Prep

  Quỹ tưởng niệm John H. Lawrence
  Cung cấp hỗ trợ cho hỗ trợ tài chính.
  Được đặt tên theo John H. Lawrence, cha mẹ của James Lawrence '70 và
  Steven Lawrence năm 79

  Quỹ học bổng Mary Louise Mahoney
  Provides financial assistance for a student of Latinx, Indiginous, and/or Black students.
  In memory of Mary Mahoney ’64

  Quỹ Quỹ Gia đình Malone
  Provides significant financial assistance to several students annually. The Malone Family Foundation has funded over 33 College Prep scholars.

  The Readers Digest Scholarship Fund
  Cung cấp hỗ trợ cho hỗ trợ tài chính.

  Quỹ học bổng gia đình Riddell
  Provides financial assistance to a student with a marginalized racial or ethnic identity.

  The Helen Green Turin Memorial Fund
  Provides financial assistance to a student with a marginalized racial or ethnic identity, and also provides funds to enhance faculty compensation.
  In memory of Helen Turin, parent of David Turin ’83 and Abigail Turin ’89

  The Class of 2023 Endowment in Support of Belonging
  Supports our culture of inclusion and care by providing financial assistance to individual students for the "extras" that are so essential to feeling a part of the community.
 • Giảng viên

  Quỹ Robert Baldwin, Jr. cho Khoa
  Provides support for faculty salaries. Thank you to all who participate in the paddle-raise at the annual Parents’ Association Auction.
  In honor of Robert Baldwin, Jr., Head of School 1969-1990

  The Class of 2021 Fund for Faculty Representation
  In recognition of the critical importance of a diverse learning environment, this Endowment fund is designated for the recruitment and retention of underrepresented faculty. For the first five years, this fund will focus on initiatives that support Black-identifying educators. 

  Quỹ Cornerstone hỗ trợ giảng viên
  Cung cấp hỗ trợ bồi thường giảng viên, tuyển dụng và phát triển chuyên môn.
   
  Quỹ Linda Desimone
  Cung cấp hỗ trợ cho Chương trình Golf. Được đặt tên để vinh danh những người đã nghỉ hưu
  Giám đốc thể thao Linda Desimone.
   
  Quỹ Dịch vụ Xuất sắc
  Cung cấp các khoản tài trợ tiền thưởng, được xác định bởi nhiều năm phục vụ, cho giảng viên và nhân viên.

  Quỹ gia đình Teece
  Cung cấp hỗ trợ cho chương trình giảng dạy và phát triển chuyên môn.
 • Chương trình & Cơ sở vật chất

  Quỹ Nghiên cứu Châu Á
  Cung cấp hỗ trợ phát triển chuyên môn và du lịch cho giảng viên Nghiên cứu Châu Á, và hỗ trợ các trải nghiệm nghệ thuật và văn hóa châu Á trong khuôn viên trường.

  Các Julia Burke Endowment cho Debate
  Cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chương trình và hoạt động tranh luận college prep.
  Trong bộ nhớ của Julia Burke '00

  Quỹ đổi mới sáng tạo 2014
  Tài trợ cho các chương trình và dự án sáng tạo.
  Một món quà từ lớp 2014 để vinh danh kinh nghiệm của sinh viên tại College Prep

  Quỹ đa dạng
  Hỗ trợ các sáng kiến và hoạt động khuyến khích và tăng cường sự đa dạng trong nhiều hình thức của nó trong cộng đồng College Prep.

  Quỹ tưởng niệm John H. Imbrie
  Provides general support for the enhancement of student life and the College Prep Chamber Music program.
  Để tưởng nhớ John H. Imbrie '80

  Quỹ tài trợ Francis Knight
  Cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động chung của trường.
Questions?
If you would like more information about The College Prep Endowment, please contact Joy Kruger, Director of Advancement: 510.420.2352 or joy@college-prep.org

Thank you.

Trường Dự bị Đại học

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng