Hội chợ sách

Hội chợ sách Hiệp hội phụ huynh mời những người yêu sách đi lang thang qua hàng ngàn cuốn sách (và một số phương tiện truyền thông) cho mọi lứa tuổi. Du khách có thể chọn từ một lựa chọn lớn các tác phẩm gần đây và chất lượng cao, cũng như một số cuốn sách cổ và cổ điển với giá hời tuyệt vời. Có thực sự là một cái gì đó cho tất cả mọi người tại bán này.
Hội sách đang tạm dừng cho năm học 2020-2021. Vui lòng kiểm tra địa điểm này vào Mùa hè năm 2021 để biết thêm thông tin.


Trường Dự bị Đại học

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng