Chọn một nhóm

 • Nam liên doanh bóng rổ

  2022 - 2023
  Head Coach: Nelson Reynolds

Nam liên doanh bóng rổ

Nhà
Scrimmage
vs.
California School for the Deaf, Fremont
The College Preparatory School - Baldwin Gymnasium
Away
Scrimmage
vs.
San Domenico School
San Domenico High Schol
Away
vs.
John Swett
Away
vs.
Berean Christian
Berean Christian High School
Nhà

Foundation Game

Non-League
vs.
International High School
The College Preparatory School - Baldwin Gymnasium
Away
Tournament

Burl Toler Classic

Non-League
vs.
Lick Wilmerding
Gateway High School
Away
Tournament

Burl Toler Classic

Non-League
Gateway High School
Away
Tournament

Burl Toler Classic

Non-League
Gateway High School
Nhà
vs.
Lick Wilmerding
The College Preparatory School - Baldwin Gymnasium
Away
vs.
Eastside College Prep
Eastside College Prep
Nhà
vs.
Drew School
The College Preparatory School - Baldwin Gymnasium
Nhà
League
vs.
Redwood Christian High School
The College Preparatory School - Baldwin Gymnasium
Nhà
League
vs.
Head-Royce School
The College Preparatory School - Baldwin Gymnasium
Away
League
vs.
Bentley School
Nhà
League
vs.
Valley Christian High School
The College Preparatory School - Baldwin Gymnasium
Away
League
vs.
Athenian School
Athenian High School
Away
League
vs.
Redwood Christian High School
Redwood Christian High School
Away
League
vs.
Head-Royce School
Head Royce School
Nhà
League
vs.
Bentley School
The College Preparatory School - Baldwin Gymnasium
Nhà
League
vs.
Redwood Christian High School
The College Preparatory School - Baldwin Gymnasium
Away
League
vs.
Valley Christian High School
Valley Christian High School
Nhà
League
vs.
Athenian School
The College Preparatory School - Baldwin Gymnasium

Coaches

 • de Figueiredo, Caetano

 • de Figueiredo, Tiago

 • Elassaad, Ahmad

 • Fa, John

 • Flores, Auden

 • Glackin, Ian

 • Gustafson, Henry

 • Huang, Eliot

 • Neumann, Soren

 • Yamamoto, Justin

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng