Chương trình Đối tác

Tin tức & Truyền thông

Tin tức

Đối tác Chương trình Intern đặc trưng trên KPIX

 
College Prep tự hào chia sẻ khuôn viên trường của chúng tôi với Chương trình The Partners mà Học viện Mùa hè đã kỷ niệm năm thứ 32 làm giàu học tập cho các học giả trung học công lập Oakland vào mùa hè này. Một trong những Partners College Interns (CI) Mentors, Sabrina, đã được giới thiệu trên KPIX vào tháng 7 này. Các anh chị em có thể xem clip ở đây—các anh chị em cũng có thể nhận ra một số khuôn mặt và không gian quen thuộc của College Prep nữa! 

Video

Danh sách 1 thành viên.

  • Ảnh của Samuel Beltran

    Ông Samuel Beltran

    Trường Dự bị Đại học
    510-652-2260

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng