Chương trình Đối tác

Internships

Bạn đang tìm kiếm một công việc thú vị, có ý nghĩa, nơi bạn sẽ có một kinh nghiệm tuyệt vời làm cho một sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh trung học công lập Oakland?
Các đối tác có cơ hội tình nguyện cho học sinh trung học trong năm học và thực tập có lương trong mùa hè cho học sinh trung học và cao đẳng. Các ứng dụng tình nguyện viên cho năm học xuất hiện vào tháng 8 và tháng 11, và thực tập mùa hè có lương xuất hiện vào tháng 1. Vui lòng kiểm tra lại để biết thêm thông tin!

Danh sách 1 thành viên.

  • Ảnh của Samuel Beltran

    Ông Samuel Beltran

    Giám đốc, Chương trình Đối tác
    510-652-2260

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng