Chương trình Đối tác

Internships

Bạn đang tìm kiếm một công việc thú vị, có ý nghĩa, nơi bạn sẽ có một kinh nghiệm tuyệt vời làm cho một sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh trung học công lập Oakland?
The Partners Program offers internships during the summer for high school and college students. Applications for the Partners Program Summer Academy 2021 are now available! Please check below for more information and email Samuel Beltran, samuel@college-prep.org, with any questions.
College Intern Positions (for college students)
The College Intern Application deadline is Friday, May 21, 2021, 5:00 pm Pacific.

Assistant Teacher Positions (for high school students)
The Assistant Teacher Application deadline is Friday, May 14, 2021, 5:00 pm Pacific.

Danh sách 1 thành viên.

  • Ảnh của Samuel Beltran

    Ông Samuel Beltran

    Trường Dự bị Đại học
    510-652-2260

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng