Cựu sinh viên

Reunion & Sự kiện

Sự kiện cựu sinh viên Sắp tới

HỘI NGỘ CỰU SINH VIÊN 2020
Chúng tôi rất buồn và thất vọng khi chia sẻ tin tức rằng cuộc hội ngộ cựu sinh viên năm nay đã bị hủy bỏ do COVID-19. Chúng tôi hy vọng rằng bạn và gia đình của bạn là tốt và rằng chúng tôi nhìn thấy tất cả các bạn tại sự kiện năm tới.
Với gần 900 thành viên, Nhóm cựu sinh viên LinkedIn của College Prep là một nguồn lực tuyệt vời để kết nối với các bạn cùng lớp, tham gia vào các diễn đàn thảo luận liên quan đến nghề nghiệp, tìm hiểu về cơ hội việc làm và tham gia các nhóm con dành riêng cho ngành.  Tất cả các cựu sinh viên được khuyến khích tham gia.

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng